ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΜΗΕΑ
Σχετικά με εμας

Drone University

Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όλοι οι χειριστές UAS οφείλουν να έχουν λάβει εκπαίδευση και πιστοποίηση Ανοιχτών Κατηγοριών A1/A3 ή/και Α2, ώστε να μπορούν να χειριστούν UAS είτε για ερασιτεχνική είτε για επαγγελματική χρήση.

Η Drone University αποτελεί μια σύγχρονη Ακαδημία εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ (UAS) αδειοδοτημένη από την ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας EASA. Η Drone University προσφέρει online εκπαίδευση και διοργάνωση online εξετάσεων για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Drone University αποτελείται από πιλότους επανδρωμένων μέσων, ακαδημαϊκούς, μηχανικούς  και  έμπειρους χειριστές αερομοντέλων. Η ομάδα της Drone University είναι στη διάθεση σας και ικανή να καλύψει οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη έχετε πέρα του πλαισίου εκπαίδευσης σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όπως παροχή σεμιναρίων φωτογραμμετρίας, ψηφιακής γεωργία, εναέρια θερμογραφίας, εφαρμογών ασφαλείας κλπ.

Επιπροσθέτως παρέχουμε μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης για του χειριστές οι οποιοι θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των πτήσεων τους και θέλουν κατανοήσουν σε βάθος τις λειτουργίες και δυνατότητές του UAS τους.
Created with